detalle-hojas_2

Stowarzyszenie Ognisko Marii

na rzecz Obrony Macierzyństwa i Integralności Kobiet

Ognisko Marii jest stowarzyszeniem non-profit, którego celem jest ochrona życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci.Wspieramy kobiety i towarzyszymy im w czasie ciąży, starając się odpowiadać na ich potrzeby materialne i duchowe, aż do ukończenia przez ich dzieci pierwszego roku życia.

Stowarzyszenie składa się z zarządu złożonego z siedmiu świeckich kobiet, które, w ramach wolontariatu, zarządzają projektem. W każdym z ośrodków związanych w parafią pracuje główna koordynatorka oraz grupa wolontariuszy składająca się z ludzi o różnych profilach zawodowych (psycholog, pracownik socjalny itp.).

Projekt jest powierzony Maryi Dziewicy. Nasza działalność ma pomóc matkom powiedzieć ‘Tak’ życiu. Pomagamy im zwiększyć poczucie własnej wartości i samodzielności. Od momentu założenia w 2014 r. organizacja Ognisko Marii objęła opieką ponad 1132 hiszpańskie rodziny. W 2024 stowarzyszenie rozpoczęło działalność w Polsce.

Ognisko Marii jest pierwotnie hiszpańską organizacją użyteczności publicznej z siedzibą przy Carrer Calvet 5 w Barcelonie. Działa pod ochroną ustawy 1/2002 z 22 marca, regulującej prawo do zrzeszania się.

Raport roczny

Zapoznaj się z naszymi raportami rocznymi, aby dowiedzieć się więcej o stowarzyszeniu.

Raport 2023
Raport 2022
Raport 2021
Raport 2020
Raport 2019
Raport 2018
Raport 2015-16

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia Ognisko Marii jest proponowanie realnej i konkretnej alternatywy dla aborcji.

Beneficjentami są kobiety w ciąży lub kobiety z nowo narodzonymi dziećmi, niezależnie od ich rasy, religii i warunków społecznych, które nie posiadają wystarczających środków osobistych, rodzinnych lub finansowych, oraz tych, które borykają się z trudnościami związanymi z ciążą lub macierzyństwem.

Pomoc

Obrona życia ludzkiego poprzez pomoc ciężarnej matce.

Towarzyszenie kobietom w ciąży, aby powiedziały ``tak`` życiu.

Wzmacnianie samodzielności i poczucia własnej wartości.

Wskazanie na miłość Boga poprzez doświadczanie bezinteresownej pomocy ze strony osób zaangażowanych w działalność stowarzyszenia.

Pomoc kapłańska ofiarowana poprzez towarzyszenie duchowe.

Necessitem:

llet per a lactants 1 i 2

 Bolquers 1, 2 i 4

Assabenta’t del que està passant en la Llar de María. Entra en el blog!

Pincha aquí para votarnos gratuitamente. Este gesto puede tener un impacto enorme en la vida de estas mujeres tan valientes. ¡Muchas gracias!

Pincha aquí para votarnos gratuitamente. Este gesto puede tener un impacto enorme en la vida de estas mujeres tan valientes. ¡Muchas gracias!