detalle-hojas_2

Associació Hogar de María

per a la defensa de la Maternitat i la Integritat de la Dona

Hogar de María és una associació sense ànim de lucre, orientada a defensar, acollir i protegir la vida humana, des de la seva concepció fins a la seva mort natural, ajudant i acompanyant a les dones embarassades en totes les seves necessitats materials, humanes i espirituals, fins que el bebè compleix 1 any.

L’associació està composta per la junta, formada per set dones laiques que de forma voluntària lideren el projecte. Al seu torn, cada seu ubicada en una parròquia està composta per una coordinadora professional i un grup de voluntaris de diferents perfils (psicòlegs, treballadors socials, etc.)

El projecte està sota la protecció de la Verge María per ajudar a les mares a dir SÍ a la VIDA. Les ajudem a potenciar la seva autoestima i autonomia personal. D’ençà que es va fundar l’any 2014, s’han atès a l’Hogar a més de 1.132 famílies.

Hogar de María és d’àmbit nacional i utilitat pública amb domicili al carrer Calvet número 5 de Barcelona. Està constituïda a l’empara de la llei orgànica 1/2002, 22 de març reguladora del dret de l’associació.

Memòria Anual

Descarrega i consulta les nostres Memòries Anuals per conèixer millor l’associació.

Memòria 2022
Memòria 2021
Memòria 2020
Memoria 2020
Memòria 2019
Memòria 2018
Memòria 2015-16

La nostra missió

L’Associació Hogar de María té com a missió oferir una alternativa real i concreta a l’avortament.

Les beneficiàries són dones embarassades o amb nens acabats de néixer de qualsevol raça, religió i condició social, que manquen de recursos personals suficients, familiars o econòmics i que afronten amb dificultat el seu embaràs o la seva maternitat.

Podemos ayudarte

Defensa, acollida i protecció de la vida humana a través de l'ajuda a la mare gestant.

Acompanyament a les dones embarassades per dir sí a la vida.

Potenciar l'autonomia i l'autoestima de la persona.

Mostrar el rostre de Déu a través de l'experiència d'amor viscuda gràcies a les persones dedicades al projecte i a l'acompanyament espiritual que s'ofereix amb l'ajuda del sacerdot.

Necessitem:

llet per a lactants 1 i 2

 Bolquers 1, 2 i 4

Assabenta’t del que està passant en la Llar de María. Entra en el blog!