detalle-hojas_2

Associació Hogar de María

per a la defensa de la Maternitat i la Integritat de la Dona

Hogar de María és una associació sense ànim de lucre, orientada a defensar, acollir i protegir la vida humana, des de la seva concepció fins a la seva mort natural, ajudant i acompanyant a les dones embarassades en totes les seves necessitats materials, humanes i espirituals, fins que el bebè compleix 1 any.

L’associació la compon una junta formada per set persones que voluntàriament lideren el projecte. Al seu torn, cada seu ubicada en una parròquia està composta per una coordinadora professional i un grup de voluntaris de diferents perfils (psicòlegs, treballadors socials, etc.)

El projecte està sota la protecció de la Verge María per ajudar a les mares a dir SÍ a la VIDA. Les ajudem a potenciar la seva autoestima i autonomia personal. Des que es va fundar el 2014, s’han atès a casa més de 3.000 famílies.

Hogar de María és d’àmbit nacional i utilitat pública amb domicili al carrer Calvet número 5 de Barcelona. Està constituïda a l’empara de la llei orgànica 1/2002, 22 de març reguladora del dret de l’associació.

Memòria Anual

Descarrega i consulta les nostres Memòries Anuals per conèixer millor l’associació.

Memòria 2023
Memòria 2022
Memòria 2021
Memòria 2020
Memoria 2020
Memòria 2019
Memòria 2018
Memòria 2015-16

La nostra missió

L’Associació Hogar de María té com a missió oferir una alternativa real i concreta a l’avortament.

Les beneficiàries són dones embarassades o amb nens acabats de néixer de qualsevol raça, religió i condició social, que manquen de recursos personals suficients, familiars o econòmics i que afronten amb dificultat el seu embaràs o la seva maternitat.

Podemos ayudarte

Defensa, acollida i protecció de la vida humana a través de l'ajuda a la mare gestant.

Acompanyament a les dones embarassades per dir sí a la vida.

Potenciar l'autonomia i l'autoestima de la persona.

Mostrar el rostre de Déu a través de l'experiència d'amor viscuda gràcies a les persones dedicades al projecte i a l'acompanyament espiritual que s'ofereix amb l'ajuda del sacerdot.

Necessitem:

llet per a lactants 1 i 2

 Bolquers 1, 2 i 4

Assabenta’t del que està passant en la Llar de María. Entra en el blog!