detalle-hojas_2

Associació Llar de Maria

per a la defensa de la Maternitat i la Integritat de la Dona

Llar de Maria és una associació sense ànim de lucre d’àmbit nacional amb domicili i seu a Badalona, constituïda a l’empara de la llei orgànica 1/2002, 22 de març reguladora del dret d’associació, d’àmbit nacional.

Està formada per un grup de laics amb l’objectiu de la defensa, acolliment i protecció de la vida humana, des de la seva concepció fins a la seva mort natural.

Iniciem aquest projecte i ens encomanem cada dia a la Divina Intercessió de la Verge, com a Mare del Salvador i mare nostra.

La nostra missió

L’Associació Llar de María té com a missió oferir una alternativa real i concreta a l’avortament.

La beneficiàries són dones embarassades o amb nens nounats de qualsevol raça, religió i condició social, que manquen de suficients recursos personals, familiars o econòmics i que afronten amb dificultat el seu embaràs o la seva maternitat.

Podem ajudar-te

Defensa, acolliment i protecció de la vida humana a través de l'ajuda a la mare gestant.

Acompanyament a les dones embarassades per dir sí a la vida.

Potenciar l'autonomia i l'autoestima de la persona.

Mostrar el rostre de Déu a través de l'experiència d'amor viscuda gràcies a les persones dedicades al projecte i a l'acompanyament espiritual que s'ofereix amb l'ajuda del sacerdot.

Necessitem:

llet per a lactants 1 i 2

 Bolquers 1, 2 i 4